Het bestuur

Het bestuur van creativiteitscentrum De Ark bestaat sinds 29-1-2021 uit de volgende personen:

voorzitter Will Reijnders, penningmeester Wilco Ruitenberg, secretaris Sjoukje van Beek, bestuurslid Frans Dingemans en bestuurslid Rieky Schalken


Will Reijnders


Voorzitter Will Reijnders: “De Ark speelt al jaren een prominente rol in mijn leven en dat van mijn echtgenote Anjo. Achtereenvolgens heb ik schilderles gehad van de docenten Anja, Petra, Toni, Annemarie en Leo.

Of ik werkelijk talent heb is nog zeer de vraag. Voor mij is het belangrijk dat ik heerlijk, onder begeleiding van de docenten, mijn eigen weg kan gaan. Dit vergezelt van een goede ambiance en leuke gezellige collegaecursisten. De Ark biedt mij dit alles.

 

Mijn ambitie is het oppoetsen van het pareltje De Ark en samen met medebestuursleden kijken of er nog nieuwe juweeltjes aan de parelketting van De Ark geregen kunnen worden.

    

 

 


Frans Dingemans


Bestuurslid Frans Dingemans is opgeleid als juwelier, maar echte carrière maakte hij als general-manager van het gerenommeerde bedrijf Fred de la Bretonière. Bij het zoeken naar een opvolger van de legendarische speksteendocent Jan van Veen, ook oud-voorzitter, kwam het bestuur uit bij Frans Dingemans. Hij had al een naam opgebouwd als verdienstelijk beeldhouwer bij het Kunstencentrum Waalwijk en bleek als opvolger van Jan de juiste man op de juiste  plek te zijn. Frans licht toe: “In 2021 ben ik gevraagd door het bestuur van De Ark om de cursus Speksteen als docent te begeleiden. Mede daardoor heb ik ontdekt hoe enthousiast het huidige bestuur is om van De Ark een nog professioneler en mooier creatief centrum te maken. Inmiddels ben ik ook lid van het ‘hakhok-team’ voor het verwezenlijken van een nieuw hok voor hout- en steenbewerking. Omdat Astrid Kivits door drukke werkzaamheden haar taak als bestuurslid op moest geven, is door het bestuur aan mij het verzoek gedaan haar te vervangen en heb ik me beschikbaar gesteld. Het is mijn ambitie om de enthousiaste lijn van Astrid voort te zetten en met mijn ervaring vanuit mijn verleden in het bedrijfsleven een bijdrage te leveren bij het verder optimaliseren van De Ark”, aldus Frans Dingemans die in de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt voorgedragen voor deze functie. 

 

Wilco Ruitenberg


Penningmeester Wilco Ruitenberg: “Een tante van mijn echtgenote Monique had goede ervaringen met De Ark. Dat was voor mij enkele jaren geleden de reden om met Speksteen Bewerken bij de toenmalige docent Jan van Veen te beginnen. Ik doe het met veel plezier en ben verrast door wat je eigenlijk allemaal met speksteen kan maken. Ook mijn echtgenoot Monique heeft de smaak te pakken gekregen en is gaan schilderen bij docent Anne-Marie Somers.

 

De laagdrempeligheid die De Ark hanteert vind ik heel prettig. Vanwege problemen met mijn gezondheid ben is helaas voor 100% afgekeurd, maar heb daardoor wel gelegenheid om De Ark met veel plezier mede te besturen.                     

                        


Rieky Schalken


Voor bestuurslid Rieky Schalken was de kunstacademie op jonge leeftijd taboe, eerst moest er een degelijke opleiding genoten worden. En zo geschiedde.

Met op iets latere leeftijd de opleiding Akte K en L.O. Handwerken Nieuwe Stijl kon iets van de wens om met kunst bezig te zijn alsnog verwezenlijkt worden. Op diverse creativiteitscentra -van De Lievekamp in Oss tot aan 't Stuurhuis in Nieuwkuijk- en jarenlange door begeleiding van cartoonist Bob Leenders heeft zij zich verder bekwaamd in diverse creatieve technieken. 

 

Over haar huidige stek zegt ze het volgende: "De ‘formule’ en laagdrempeligheid die het creativiteitscentrum De Ark hanteert, bevalt mij erg goed. Je krijgt goede begeleiding in een plezierige atelierruimte en inspiratie door en van het werk van anderen. Na enkele jaren onder de bezielende leiding van Anne-Marie Somers geschilderd te hebben, ben ik met succes overgestapt op Speksteen Bewerken.

 

Omdat ik het tijd vind om een frisse wind door gebouw en cursusaanbod te laten waaien, met behoud van bovengenoemde goede kenmerken van De Ark, heb ik me beschikbaar gesteld als bestuurslid. Vanwege mijn verleden in de journalistiek houd ik me bezig met de in- en externe pr en communicatie van en voor De Ark.” 

Sjoukje van Beek


Secretaris Sjoukje van Beek stelt zich als volgt voor:  Sinds 2015 heb ik er een passie bij, namelijk portretschilderen bij Leo Coolegem. Doordeweeks werk ik bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. 

Om de bekendheid van De Ark te vergroten heeft het huidige bestuur met de leden al veel georganiseerd en zet het bestuur zich enthousiast in voor het voortbestaan van De Ark. Zo hebben mijn kinderen en ikzelf genoten van het ArkParkFestival met een echte ijscokar en frietkraam!

 

Ook fantastisch dat leden het interieur van het  gebouw grondig onderhanden genomen hebben en dat De Ark nu coronaproof is. Om ervoor te zorgen dat we samen onze hobby kunnen blijven uitoefenen en een kop koffie of thee kunnen drinken, draag ik graag een steentje bij als nieuw bestuurslid.” 

 


Rita Hamersma


is een actieve senior die als vrijwilliger graag een bijdrage levert aan een goed functionerende samenlevering. Ze is sinds de ledenvergadering van De Ark in het voorjaar van 2023 bestuurslid en met haar opleiding en achtergrond van toegevoegde waarde.

“Van kindsbeen af heb ik een warme belangstelling gehad voor de creatieve/kunstzinnige kant van het leven. Daarom heb ik op een bepaald moment ook gekozen voor de kunstacademie, richting Beeldhouwen en vervolgens voor aanvullende creatieve cursussen zoals: keramiek, macramé, spinnen, poppen maken, volksschilderkunst, edelsmeden en zelf kleding ontwerpen.”

In haar werkzame leven was Rita actief als bezigheidstherapeute/ergotherapeut op diverse afdelingen van het Willem Alexanderziekenhuis in Den Bosch. Na haar pensioen trok het vrijwilligerswerk en uiteraard haar passie voor de kunst.

 

Onder leiding van docent Anne-Marie Somers bekwaamde ze zich bij De Ark in de schilderkunst en raakte geïnspireerd door het enthousiasme van de ‘crew’ van De Ark, met het bestuurslidmaatschap als gevolg. Ze hoopt in het bestuur haar steentje bij te kunnen dragen. En let op, je kunt haar ook tegenkomen als coördinator bij ‘Bij Katrien’ in Den Bosch!Beleid en doelstelling

Hieronder vind je het volledige Beleidsplan 2021-2025, dit is vastgesteld op 28-04-2021.   

Tevens wordt hier een toelichting gegeven op het beloningsbeleid van De Ark.