Het bestuur

Het bestuur van creativiteitscentrum De Ark bestaat sinds 29-1-2021 uit de volgende personen:

voorzitter Will Reijnders, penningmeester Wilco Ruitenberg, secretaris Sjoukje van Beek, bestuurslid Astrid Kivits en bestuurslid Rieky Schalken


Will Reijnders


Voorzitter Will Reijnders: “De Ark speelt al jaren een prominente rol in mijn leven en dat van mijn echtgenote Anjo. Achtereenvolgens heb ik schilderles gehad van de docenten Anja, Petra, Toni, Annemarie en Leo.

Of ik werkelijk talent heb is nog zeer de vraag. Voor mij is het belangrijk dat ik heerlijk, onder begeleiding van de docenten, mijn eigen weg kan gaan. Dit vergezelt van een goede ambiance en leuke gezellige collegaecursisten. De Ark biedt mij dit alles.

 

Mijn ambitie is het oppoetsen van het pareltje De Ark en samen met medebestuursleden kijken of er nog nieuwe juweeltjes aan de parelketting van De Ark geregen kunnen worden.

    

 

 


Astrid Kivits


Bestuurslid Astrid Kivits: “Sinds een paar jaar geef ik 2 dagen in de week keramiekles op De Ark, met heel veel liefde. Ik ben ontzettend trots op mijn cursisten, die zoveel geweldige werkstukken maken. Naast De Ark heb ik een eigen bedrijfje, ‘Studio de Kivit’, verzorg creatieve workshops, maak Unieke Urnen en ben werkzaam op festivals, actief met kinderfeestjes, wedstrijden als Make-Up Artiste, Bodypainter ect. Als Out of the Box-denker opperde ik het idee voor workshops toe te passen bij De Ark en zet me in om dit geweldige creativiteitscentrum beter in kaart te brengen door middel van een nieuw uiterlijk en elan bij De Ark, voor jong en oud met creativiteit en passie. 

 

Wilco Ruitenberg


Penningmeester Wilco Ruitenberg: “Een tante van mijn echtgenote Monique had goede ervaringen met De Ark. Dat was voor mij enkele jaren geleden de reden om met Speksteen Bewerken bij de toenmalige docent Jan van Veen te beginnen. Ik doe het met veel plezier en ben verrast door wat je eigenlijk allemaal met speksteen kan maken. Ook mijn echtgenoot Monique heeft de smaak te pakken gekregen en is gaan schilderen bij docent Anne-Marie Somers.

 

De laagdrempeligheid die De Ark hanteert vind ik heel prettig. Vanwege problemen met mijn gezondheid ben is helaas voor 100% afgekeurd, maar heb daardoor wel gelegenheid om De Ark met veel plezier mede te besturen.                     

                        


Rieky Schalken


Bestuurslid Rieky Schalken: “De ‘formule’ en laagdrempeligheid die het creativiteitscentrum De Ark hanteert, bevalt mij erg goed. Je krijgt goede begeleiding, atelierruimte en inspiratie door en van het werk van anderen. Na enkele jaren onder de bezielende leiding van Anne-Marie Somers geschilderd te hebben, ben ik met succes overgestapt op Speksteen Bewerken.

 

Omdat ik het tijd vind om een frisse wind door gebouw en cursusaanbod te laten waaien, met behoud van bovengenoemde goede kenmerken van De Ark, heb ik me beschikbaar gesteld als bestuurslid. Vanwege mijn verleden in de journalistiek houd ik me bezig met de in- en externe pr en communicatie van en voor De Ark.” 

Sjoukje van Beek


Secretaris Sjoukje van Beek stelt zich als volgt voor:  Sinds 2015 heb ik er een passie bij, namelijk portretschilderen bij Leo Coolegem. Doordeweeks werk ik bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. 

Om de bekendheid van De Ark te vergroten heeft het huidige bestuur met de leden al veel georganiseerd en zet het bestuur zich enthousiast in voor het voortbestaan van De Ark. Zo hebben mijn kinderen en ikzelf genoten van het ArkParkFestival met een echte ijscokar en frietkraam!

 

Ook fantastisch dat leden het interieur van het  gebouw grondig onderhanden genomen hebben en dat De Ark nu coronaproof is. Om ervoor te zorgen dat we samen onze hobby kunnen blijven uitoefenen en een kop koffie of thee kunnen drinken, draag ik graag een steentje bij als nieuw bestuurslid.” 

 
Beleid en doelstelling

Hieronder vind je het volledige Beleidsplan 2021-2025, dit is vastgesteld op 28-04-2021.   

Tevens wordt hier een toelichting gegeven op het beloningsbeleid van De Ark.