Beleidsplan

Beleidsplan 2022 Creativiteitscentrum De ARK Een kleurrijke toekomst

 

 

De basis voor een ’kleurrijke toekomst’ is gelegen in een tweetal factoren:1) de groei van het aantal leden; en 2) een gevarieerd aanbod van cursussen en workshops. Waarbij punt 1) direct voortvloeit uit het 2e punt. Dus, voor een kleurrijke toekomst is een gevarieerd pallet van cursussen en workshops essentieel. In 2021 hebben we hier een aanvang mee gemaakt. In dat jaar is De Ark gestart met het aanbieden van een aantal nieuwe workshops en cursussen. Denk hierbij aan:

•     RecycleKunst;

•     Krea4Kids;

•     Fotografie;

•     Musical: Ver, ver ver weg van hier;

•     Ontmoet de kunstenaar ism Honsoirde;

Als gevolg hiervan is een aantal deelnemers dat in 2021 een cursus/workshop bij De Ark volgde, flink gestegen. Dit ondanks het feit dat we meer dan 6 maanden vanwege corona de deuren hebben moeten sluiten.

Het ArkParkFestival, eind september, de paginagrote advertentie in De Verenigingskrant, de aandacht voor De Ark in de redactionele kolommen in het Weekblad Heusden, het rondbrengen van de nieuwe folder en last but not least de mond-tot-mondreclame,zorgden er voor dat het aantal deelnemers aan de reguliere programma’s ook gestegen is.

Deze opgaande lijn willen we in 2022 vast houden. Dit met behoud van de volgende kernwaarden:

•     Laagdrempelig;

•     Gericht op de ontwikkeling van creatieve talenten van de leden, waarbij de leden hun eigen weg mogen zoeken, al dan niet onder begeleiding van de coachende docenten;

•     Dit alles in een prettige en stimulerende ambiance;

Gegeven het feit dat de belangstelling voor de reguliere programma’s van De Ark groeiende is, willen we in 2022 dit aanbod uitbreiden. Zo willen we nieuwe groepen starten voor de schildercursussen, keramiek en speksteenbewerken.

Daarnaast gaan we het aanbod uitbreiden met een tweetal workshops, te weten keramiek en mozaïek.

Een lang gekoesterde ambitie van De Ark is het starten van een cursus Beeldhouwen. Hiervoor hebben we een overdekte buitenruimte nodig waar de deelnemers naar hartenlust kunnen hakken in steen en/of hout. Om dit te kunnen realiseren hebben we een subsidie aangevraagd én gekregen van Stichting De Biezen. In overleg met de gemeente Heusden, die eigenaar is van het gebouw, willen we het ‘hakhok’ in het voorjaar van 2022 realiseren, waarna we zsm een tweetal cursussen Beeldhouwen in Steen & Hout willen opstarten.

 

Samenvattend ziet het aanbod van De Ark in 2022 er als volgt uit:

•     Laagdrempelig;

•     Gericht op de ontwikkeling van creatieve talenten van de leden, waarbij de leden hun eigen weg mogen zoeken, al dan niet               onder begeleiding van de coachende docenten;                                              

•     Dit alles in een prettige en stimulerende ambiance;

 


Workshops:

 

-    Krea4Kids (2x jaarlijks);

-    Fotografie voor beginners;

-    Fotografie voor gevorderden;

-    Mozaïek;

-    Keramiek;

-    Ontmoet de kunstenaar ism Honsoirde; Jaarcursussen:

-    Portretschilderen;

-    Aquarelleren;

-    Vrij schilderen (drie groepen);

-    Keramiek (drie groepen);

-    Speksteen bewerken (drie groepen);

-    Quilten & Handwerken;

-    Beeldhouwen in steen & hout (twee groepen);

-    Musical;

Daarnaast wenst De Ark haar lokale verankering te versterken. In 2021 werden in dit kader reeds de eerste stappen gezet. Zo is er een samenwerking ontstaan met de Fontys Hogeschool voor de Kunsten (in de volksmond Het Conservatorium), waarbij een drietal studenten hun minor-programma bij De Ark vorm geven door de opzet van een MUSICAL. Onder de titel Ver, ver ver weg van hier gaat de musical op zaterdag 11 juni 2022 in première. In september 2022 wordt een nieuwe musicalgroep opgestart. Het ligt in de bedoeling hierbij een samenwerkingsverband aan te gaan met de lokale toneelvereniging Ernst & Luim, alsmede met de lokale harmonie St. Cecilia. Ten tijden van het schrijven van dit beleidsplan vonden er in dit kader gesprekken plaats met beide verenigingen.

 

Verder is De Ark betrokken bij de gemeentelijke projectgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een projectgroep die door de gemeente Heusden in het leven is geroepen teneinde meer aandacht te vragen voor dit fenomeen. In concreto is reeds afgesproken dat in samenwerking met de harmonie St. Cecilia tijdens de Open Dag van De Ark op zondag 19 juni, een manifestatie georganiseerd wordt waarbij de harmonie in het kader van het thema kindermishandeling, een uitvoering geeft van het gebroeders Grimm sprookje Raponsje. Tezelfdertijd zal De Ark d.m.v.  een aantal kunstwerken aandacht besteden aan het thema. Naar verwachting zal ook de toneelvereniging Ernst & Luim in de vorm van een aantal sketches, haar opwachting maken tijdens dit event. Op deze wijze trachten we op een bijzondere wijze aandacht te vragen voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens deze manifestatie zal ook het maatschappelijk werk en de gemeente Heusden een rol van betekenis spelen. Een verdere invulling van deze manifestatie krijgt in de loop van het voorjaar vorm.

 

Ook wordt er in het kader van de gemeentelijke werkgroep Huiselijk geweld en Kindermishandeling gesproken met Honsoirde. Het ligt in de bedoeling om samen met Honsoirde een tentoonstelling te organiseren waarbij zowel amateurkunstenaars als professionals werk in kunnen sturen. De definitieve plannen worden in de loop van 2022 verder uitgewerkt.

De gemeente Heusden wil in 2022 meer aandacht vragen voor het onderwerp Eenzaamheid. De gemeente roept  hiertoe de verschillende verenigingen op   om programma’s te ontwikkelen die bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid onder de burgers. De Ark wil hier in 2022 op inhaken om speciaal voor de jeugd een programma aan te bieden gericht op het maken van GRAFITY.

Tot slot kan gemeld worden dat er in 2021 gesprekken hebben plaatsgevonden met basisschool Lambertus uit Haarsteeg. Onderwerp van deze gesprekken is het ondersteunen van de Lambertusschool bij de Kunst & Cultuurweek die de school in het voorjaar van 2022 organiseert. De uitwerking hiervan vindt in de loop van februari/maart plaats.

 

 

Belangrijke data:

-         11 juni: première musical Ver, ver ver weg van hier In het buurthuis De Steeg te Haarsteeg

-         19 juni manifestatie Huiselijk geweld en kindermishandeling

-         19 juni: Open dag De Ark

-         ------- tentoonstelling Honsoirde

 


Beloningsbeleid:

-De functie van bestuurs- en/of commissielid bij De Ark is onbezoldigd. In speciale gevallen wordt een kilometervergoeding van 19 eurocent per km. betaald.

 

 

-De docenten krijgen een zogenaamde vrijwilligersvergoeding voor hun inzet als docent. Het uitgangspunt is hierbij de               regelgeving zoals deze jaarlijks door de Belastingdienst wordt vastgesteld. Zie hiervoor de site van de Belastingdienst.