Speel, zing, dans en verwonder

 

Bij de start van de repetitie voor een nieuwe musical hoort traditiegetrouw taart. Dus werd er zaterdag 25 september in het grote lokaal van creativiteitscentrum De Ark een taart aangesneden door Chris van der Lee en Fay de Klein en de eerste deelnemers aan de musical ‘VER VER VER WEG VAN HIER’. Na de taart volgden de stemtesten, zodat: “We weten welk bereik de deelnemers hebben en de stemsoort”, lichtte Chris toe.  “Daarna zingen we gezamenlijk het lied Smaragdstad”.

 

‘VER VER VER WEG VAN HIER’ speelt zich af in een smaragdgroen land, waar een meisje de wondere wereld van een tovenaar instapt. Het is volgens Chris en Fay een bestaande musical die ze zelf aan het herschrijven zijn. “Het script is bijna klaar, maar nog niet af, omdat de rollen worden aangepast aan de deelnemers”. Iedere zaterdagmorgen klinken er voortaan in het gebouw van De Ark vrolijke stemmen, hoor je gelach, piano of gitaarmuziek, afkomstig van de cast die oefent voor deze musical die volgende zomer opgevoerd wordt op diverse podia in de gemeente Heusden.

 

De cast is nog beperkt en de drie regisseurs die deze musical begeleiden: Fiene Solinger (deze keer wegens ziekte afwezig), Chris van der Lee en Fay de Klein, die alle drie studeren aan het conservatorium, zijn op zoek naar jou. Dus staat er op je bucketlist dat je in een musical wilt meespelen, dansen en zingen en ben je tussen de 8 en 67+ jaren jong, dan ben je van harte welkom bij de cast.

 

Het is geen talentenjacht, het draait bij deze musical, die gesponsord wordt door het VSB Fonds, om het spelplezier! Trek je stoute, sorry dansschoenen aan en meld je aan via info@dearkhaarsteeg.nl. Chris van der Lee geeft de koorlessen, Fay de Klein dans- en Fiene Solinger drama-. Durven doen is hier het motto. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12.00 uur. De contributie bedraagt slechts € 12,50 per maand.  

25-09-2021 (c) foto Ad van Kessel

 


Brabantse Commissaris van de Koning opent 1e Arkparkfestival

Een inspirerende speech op persoonlijke titel hield de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, mr. Ina Adema, op zaterdag 26 september bij de opening van het Arkparkfestival. Adema sprak de wens uit dat we na de lastige periode die we achter de rug hebben, er met elkaar de schouders onder gaan zetten. En zij wenste De Ark veel succes in het nieuwe seizoen. Zij liet zich zeer uitgebreid informeren over hetgeen er bij De Ark gebeurt. Voorzitter Will Reijnders benadrukte in zijn speech dat de toekomst van De Ark met zoveel enthousiaste vrijwilligers verzekerd is. Hij bedankte de voormalige bestuursleden Cees Wolfs, Jan Meijs en Leo Coolegem voor hun jarenlange werkzaamheden en inzet voor De Ark en wees op de uitbreiding van het cursusaanbod met Krea4kids, Creatief Schrijven, Recycle Kunst, Kunstbeschouwing bij Honsoirde en de musical ‘Ver Ver Ver Weg Van Hier’ voor 10- jarigen tot 65plussers. Het eigentijdse decor voor de musical wordt gebouwd met afvalmateriaal  (Recycle Kunst). De inspanningen die we geleverd hebben, leiden nu al tot behoorlijke groei”, aldus een tevreden voorzitter die samen met zijn grote crew terug kan kijken op een geslaagd en gezellig festival.

 


VSBfonds

Over VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Voortgekomen uit de ruim tweehonderd  jaar oude ‘Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen’, zet het zich in om alle burgers bij de samenleving te betrekken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

 

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar € 26 miljoen donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. 


Anni van Dal wint in Brabant ‘iktoon’ met haar kofferproject

Kunstenaar Anni van Dal uit Haarsteeg is in Brabant de winnaar van de promotiecampagne ‘iktoon’ geworden. Het thema was dit jaar Open Up!, dat uitdrukt dat na een lange periode van corona-maatregelen we met iedere versoepeling de vrijheid dichterbij voelen komen. Anni van Dal is nieuw als docent bij creativiteitscentrum De Ark, waar ze het komend seizoen, samen met docent Ineke van Son, een serie workshops voor kinderen, ‘Krea4kids’ genaamd, gaat verzorgen.   

 

Over haar winnende kofferproject vertelt ze het volgende: “Terwijl we nog niet mochten reizen in verband met de beperkingen door het Covid19-virus, hield ik me juist bezig met dit thema. Ik beschilderde een 20-tal koffers van de landen die wij in het verleden hebben bezocht. Ik speelde met kleurvlakken waarvan de betekenis mij meer of minder aanspreken. Hierdoor kunnen vlaggen anders weergegeven zijn dan in werkelijkheid”, aldus Van Dal. Een door haar gemaakt filmpje is het uiteindelijke fraaie resultaat van de uitwerking van dit project.

 

De Challenge van dit jaar met als thema Reizen! telde 170 inzendingen uit alle windstreken van Nederland en toont een veelheid aan creatief talent, waaronder dat van onze 'eigen' Anni van Dal. Alle winnaars van de promotiecampagne ‘iktoon’ worden na de zomer in het zonnetje gezet met een professionele fotoshoot en een interview op de website .   Anni van Dal – GO!


Creatief schrijven, geen kunst aan?

Ze springen haasje over, dwarrelen en buitelen over elkaar heen, maar een waarachtige, zinnige tekst komt er niet uit voort. Of, en wat is lastiger, ze komen niet opdagen, blijven hangen ergens in het schemergebied van fantasie en realiteit. Woorden, zinnen, want daar heb ik het over, zijn weliswaar op weg naar een mooie alinea die als het goed is een verbintenis zal aangaan met andere alinea’s, maar dan toch niet hier, bij jou, op dit moment.

 

Waarom lukt het me niet een fraaie, creatieve tekst te schrijven voor mijn folder, nieuwsbrief, website of facebookpagina, vraag je je soms wanhopig af. Een tekst die lezers aanspreekt, ze enthousiasmeert, die ze nieuwsgierig maakt en doet verlangen naar meer. Want je bent toch heus creatief, welbespraakt en goed opgeleid. Als Maxim Februari, Sylvia Witteman of Ibtihal Jadib vanuit verschillende perspectieven zulke gave, toch betrekkelijk eenvoudige teksten uit hun - ogenschijnlijk - dikke duim kunnen toveren, dan moet tekstschrijven toch niet echt zó’n kunst zijn?

 

Pianist Arthur Rubinstein (1887 – 1982) zegt daarover: De weg die naar eenvoud leidt is hard werken, maar van dat harde werken mag niets te merken zijn.

 

Daarmee zijn we aanbeland bij de opzet van de workshopserie Creatief schrijven. Interessante weetjes en grappige anekdotes vormen in deze serie niet de basis, nee, de basis is de theorie over het proces dat leidt van wenselijkheid naar realiteit in het creatieve schrijfproces, waarbij de weetjes en anekdotes het geheel zullen verluchtigen. Oftewel: wij helpen u op uw weg om van een idee te komen tot een tekst waarover uw lezers met bewondering zullen spreken.

Saai zullen ze niet worden, deze workshops, en u als deelnemer zult soms wel, maar lang niet altijd lekker achterover kunnen leunen. Vergeet vooral pen en papier niet én uw creatieve, nieuwsgierige en kritische blik.

 

Dimph Vos was in haar werkzame leven docent Nederlands, tekstschrijver, eindredacteur, PR- en communicatieadviseur, nu houdt zij zich daar als vrijwilliger mee bezig. In het verleden was ze ook actief lid (persofficier) van D66 Heusden, nu is ze nog bestuurslid (communicatie) van de Stichting Honsoirde in Nieuwkuijk. De vijfdelige workshopserie Creatief schrijven is bij haar, bijgestaan door Rieky Schalken (bestuurslid De Ark), in professionele handen.  

Je interesse kenbaar maken of je opgeven kan nu al, via workshops


Workshop Recycle Kunst

Kunst gemaakt van afvalmaterialen Is nog redelijk nieuw, maar 

steeds meer kunstenaars gaan er toe over, onder andere om verspilling van grondstoffen tegen te gaan.

Komend seizoen neemt docent Astrid Kivits in een serie van 8 workshops je mee op een reis door de art of recycling, oftewel de transformatie van afval naar kunst. De cyclus leert je te kijken door een andere bril.

Je zult tot de ontdekking komen dat je over meer creatieve talenten beschikt dan je zelf voor mogelijk houdt. Bovendien is het erg leuk om te doen. Meer informatie vind je bij Workshops.

 


Bestuurswisseling

 

In de eerste officiële vergadering van een nieuw bestuur bij Creativiteitscentrum De Ark, die plaatsvond op 29 januari 2021, is stilgestaan bij het afscheid van voorzitter Leo Coolegem, bestuurslid Jan Meijs en penningmeester Cees Wolfs. De bestuurswisseling werd symbolisch vormgegeven met de overdracht van de voorzittershamer van Leo Coolegem (l) aan Will Reijnders (r).

 

Wilco Ruitenberg is de nieuwe penningmeester, Conny Walthuis verzorgt het secretariaat, docent Astrid Kivits is bestuurslid, die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe cursussen/workshops en bestuurslid Rieky Schalken doet de pr en onderhoudt de contacten met de media. 

Veel dank gaat uit naar de voormalige bestuursleden Leo, Cees en Jan, voor hun inzet en het vele werk dat zij voor De Ark verzet hebben. Om in creatieve termen te spreken, op hun inzet borduurt het nieuwe bestuur voort.


De start van een Musicalgroep

 ‘How to be a star’

 

Fiene Solingen en Chris van der Lee, 3dejaars studenten aan het conservatorium in Tilburg, een onderdeel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, zijn bezig met de voorbereidingen voor een sprankelende musical bij creativiteitscentrum De Ark.  

Wie van zang, dans en drama houdt, kan na de zomervakantie helemaal losgaan bij De Ark en ‘een carrière’ als musicalstar opbouwen.

 

Op dit moment zijn Fiene en Chris druk bezig  met de voorbereidingen voor de musical 'Ver, ver ver weg van hier...', de benodigde cast, voorwaarden als kwaliteit en kwantiteit, doelgroep, budget, facilitaire zaken, pr en sponsoring, kortom alles wat te maken heeft met het vak van regisseur. Maar ook heel triviale vragen als wat ze doen als er heel veel belangstelling bestaat van jonge en wat oudere mensen die zo graag dansen, zingen en acteren in een ongedwongen setting. 

 

Als voorbereiding op de musical kun je inschrijven voor een voorbereidende serie van 3 workshops met dans-, zang- en spellessen op de zaterdagen 4, 11 en 18 september van 10.30 tot 12.00 uur.

Later inschrijven voor de musicalgroep op zaterdagmorgen kan ook.  

Je interesse kenbaar maken of je opgeven kan via cursussen volwassenen & cursussen kids.Nieuw e-mailadres!

Bij De Ark wordt aan de weg getimmerd met nieuwe cursussen en workshops, restylen van het interieur, een nieuwe website en ook een nieuw e-mailadres: info@dearkhaarsteeg.nl

Het bestuur vraagt je om dit te gebruiken, zodat de e-mails terecht komt bij de secretaris en niet meer bij de penningmeester, die dan nog beter op de centen kan letten!


Te gast bij Honsoirde

De Ark ligt voor anker in Haarsteeg en is op zoek gegaan naar verbinding met lokale organisaties op het gebied van kunst en cultuur. Met het doel om kennis en kunde te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te versterken. Het bestuur van De Ark gaat een verbintenis aan met de Stichting Honsoirde, die kleinschalige culturele evenementen organiseert in de historische toren van abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk.

 

De cursisten van De Ark krijgen de gelegenheid om buiten de reguliere openingsuren van de cultuurtoren een bezoek te brengen aan de exposities die er gehouden worden, kennis te maken met de exposerende kunstenaars en van hen uitleg te krijgen over hun inspiratiebronnen, techniek, materiaalgebruik, stijl en ontwikkeling. Bij Honsoirde exposeren vaak professionele, gevestigde kunstenaars die een inspiratiebron kunnen zijn voor de cursisten, evenals de prachtige omgeving van deze cultuurtoren. Meer informatie over de exposities bij Honsoirde in het seizoen 21/22 volgt.