Voorwaarden voor het lidmaatschap

l. Om als lid te worden toegelaten dient men een schriftelijk verzoek in bij het bestuur.

 

2. Het verzoek moet worden gedaan met het daarvoor beschikbaar gestelde

aanmeldingsformulier.

3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

4. Een nieuw toegelaten lid heeft het recht om binnen vier weken kosteloos af te zien van het

lidmaatschap.

5. De jaarlijkse contributie wordt via een automatische incasso voldaan in twaalf maandelijkse

termijnen.

6. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het lid;

b. door opzegging namens de vereniging

c. door overlijden

d. door ontzetting.

7. De opzegging bedoeld in 6.a. dient schriftelijk te geschieden via het e-mailadres van de

vereniging.( dearkhaarsteeg@gmail.com)

8. De opzegtermijn bedraagt vier weken, die ingaan na de laatste dag van de maand waarin de

opzegging is ontvangen.

9. Bij het opnieuw aanmelden als lid binnen twaalf maanden na de opzegging wordt een

inschrijfgeld van € 50 in rekening gebracht.

 

 

 

l6juni 2016


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.