De vereniging Creativiteitscentrum de Ark is officieel opgericht in 1995 en is een vervolg op een initiatief van de gemeente uit de jaren 80, bekend als "Mensen Zonder Werk". In dat gemeentelijke project ontwikkelde zich een groep die zich bezig hield met activiteiten zoals die ook nu nog plaats vinden. Het doel van de vereniging is het stimuleren van de creatieve ontwikkeling van haar leden. In het centrum zijn de ongeveer 120 leden bezig met tekenen, schilderen (diverse technieken), keramiek, speksteen bewerken en textiele werkvormen. Die activiteiten zijn wekelijks in groepsverband en staan onder deskundige begeleiding van een tiental docenten. De cursus textiele werkvormen is op dinsdagochtend. Cursussen keramiek zijn er op dinsdagochtend, woensdagavond en donderdagochtend. Voor tekenen/schilderen bent u welkom op dinsdagavond, woensdagochtend, woensdagavond, donderdagochtend en vrijdagochtend. Speksteenbewerking gebeurt op woensdagochtend, woensdagavond en vrijdagochtend. .

 

De Ark beschikt over een keramiekoven, materialen voor speksteenbewerking, naaimachines en schildersezels

 

 

 

Het centrum is geopend van 1 september tot 30 juni.

 

 

 

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 150 per jaar, te voldoen in twaalf maandelijkse termijnen van € 12,50

 

 

 

Het creativiteitscentrum is gevestigd: Ambrosiushof 44, 5254HD Haarsteeg

 

 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  40220249

 

bank: NL98RABO0154735698

 

website: www.dearkhaarsteeg.nl

 

email: dearkhaarsteeg@gmail.com

 

postadres: Groenstraat 2, 5255PH  Herpt

 

tel: 0416661214