Het DNA van De Ark

De vereniging Creativiteitscentrum De Ark is officieel opgericht in 1995 en is een vervolg op een gemeentelijk initiatief uit de jaren 80 voor ‘Mensen Zonder Werk’. Wat begon als een project van de toenmalige gemeente Vlijmen om werkloze mensen een zinvolle en afleidende bezigheid aan te bieden, is uitgemond in de huidige vereniging, die als doel heeft het stimuleren van de creatieve ontwikkeling van belangstellenden, uiteenlopend van kleuter tot senior.

Dat gebeurt onder andere met cursussen en workshops, zoals tekenen, schilderen (diverse technieken), keramiek, speksteen bewerken, textiele werkvormen en nieuwe initiatieven als digitale fotografie en een musicalgroep. Het gaat om -vaak wekelijkse- activiteiten in groepsverband, onder deskundige begeleiding van een tiental docenten en tegen een laagdrempelig tarief. Naast het creatieve doel wordt er ook veel waarde gehecht aan het sociale aspect, waarbij ontmoeting centraal staat.  (foto's @ Ad van Kessel)


Het laatste nieuws uit De Ark

Bestuurswisseling

In de eerste officiële vergadering van een nieuw bestuur bij Creativiteitscentrum De Ark, die plaatsvond op 29 januari 2021, is stilgestaan bij het afscheid van voorzitter Leo Coolegem, bestuurslid Jan Meijs en penningmeester Cees Wolfs. De bestuurswisseling werd symbolisch vormgegeven met de overdracht van de voorzittershamer van Leo Coolegem (l) aan Will Reijnders (r).

Wilco Ruitenberg is de nieuwe penningmeester, Conny Walthuis verzorgt het secretariaat, docent Astrid Kivits is bestuurslid, die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe cursussen/workshops en bestuurslid Rieky Schalken doet de pr en onderhoudt de contacten met de media. 

Veel dank gaat uit naar de voormalige bestuursleden Leo, Cees en Jan, voor hun inzet en het vele werk dat zij voor De Ark verzet hebben. Om in creatieve termen te spreken, op hun inzet borduurt het nieuwe bestuur voort.


Nieuw e-mailadres!

Bij De Ark wordt aan de weg getimmerd met nieuwe cursussen en workshops, restylen van het interieur, (weliswaar met beperkte financiële middelen) verduurzaming van het exterieur, een nieuwe website, internet op De Ark en ook een nieuw e-mailadres. Wilt u/wil jij zo vriendelijk zijn om voortaan het e-mailadres info@dearkhaarsteeg.nl te gebruiken, zodat de e-mail terecht komt bij de secretaris en niet meer bij de penningmeester, die dan nog beter op de centen kan letten

Corona

Als gevolg van het rondwarende Covid19-virus is De Ark momenteel gesloten. Zolang het virus rondwaart en de maatregelen van de overheid van kracht zijn, blijft het gebouw van De Ark ook dicht. Het bestuur is (mede)verantwoordelijk voor de gezondheid van de cursisten en bekijkt wanneer -als de maatregelen het toelaten- De Ark weer open mag. Uiteraard laten we het u dan zo snel mogelijk weten. 

 


De start van een musicalgroep 

‘De cultuur naar de mensen brengen’ is het motto van twee jonge studenten: Fiene Solinger (r) en Chris van der Lee. Deze 3dejaars studenten aan het conservatorium in Tilburg, een onderdeel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, zijn bezig met de voorbereidingen voor een sprankelende musical bij creativiteitscentrum De Ark in Haarsteeg. De studenten hebben ontzettend veel zin om aan de slag te gaan. “Er zijn genoeg prestatiegerichte verenigingen, maar wij willen meer het accent leggen op de beleving en vooral als dat in een omgeving is waar behoefte aan bestaat”.  En dat is het geval bij De Ark. Over enkele maanden hopen ze met de presentatie van de te spelen musical te komen, zodat belangstellenden zich op kunnen geven voor de start in het nieuwe seizoen. Nu al interesse? Geef je op via: info@dearkhaarsteeg.nlTe gast bij Honsoirde

 

De Ark ligt voor anker in Haarsteeg en is op zoek gegaan naar verbinding met lokale organisaties op het gebied van kunst en cultuur. Met het doel om kennis en kunde te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te versterken. Het bestuur van De Ark gaat een verbintenis aan met de Stichting Honsoirde, die kleinschalige culturele evenementen organiseert in de historische toren van abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. De cursisten van De Ark krijgen de gelegenheid om buiten de reguliere openingsuren van de cultuurtoren een bezoek te brengen aan de exposities die er gehouden worden, kennis te maken met de exposerende kunstenaars en van hen uitleg te krijgen over hun inspiratiebronnen, techniek, materiaalgebruik, stijl en ontwikkeling. Bij Honsoirde exposeren vaak professionele, gevestigde kunstenaars die een inspiratiebron kunnen zijn voor de cursisten, evenals de prachtige omgeving van deze cultuurtoren. Meer informatie over de exposities bij Honsoirde in het seizoen 21/22 volgt.